Beszéd a Vallásközi Párbeszéd rendezvényen

2015. március. 4-én tartották Budapesten, az Indiai Nagykövetségen tartották a Vallásközi Párbeszéd programot. A következő beszéd ott hangzott el:

Mr.-Gabor-Malaya-Rongits-Chinmoy-Inner-School

Kedves Barátaim, itt mi mindannyian Igazság-keresők és Isten-szeretők vagyunk. Ez az, ami minket ma itt összehozott.

A nevem Malaya, 19 éve vagyok Sri Chinmoy tanítványa. Mesteremet 1993-ban felkérték, hogy nyissa meg a Világvallások Parlamentjét, annak 100 éves évfordulóján. Ő egy rövid csendes imát és meditációt ajánlott fel, és úgy vélem, ha ma itt lenne, hasonlóan ezt tenné, és a csendben érintené meg a jelenlévők szívét.

Itt mindannyian keressük az Igazságot. Mi az Igazság? Sri Chinmoy így ír:

Ó, Uram, hol van az Igazság?
„Ahol Az van, Akit szeretsz.”
Kit szeretek, kit?
„Azt kiben életed a béke.”

Az emberi életben az igazság gyakran az erőn alapszik. Aki az erősebb és hatalmasabb, annál az igazság, és ennek erejével érvényt is szerez.

Az isteni életben az Igazság a szereteten alapszik. A valódi Igazságot az Isteni szeretetében érthetjük meg. Ez a szeretet minden látszólagos különbségen túl összeköt minket és egységet teremt. A szív isteni szeretetében ismerjük fel azt az Igazságot, amit minden nagy Mester és szentírás tanít, hogy „minden és mindenki egy”. A szív nem kérdezi honnan jöttél, mi a bőröd színe, mi a világnézeted, mit vallasz, a szív csak azt nézi, ill. tulajdonképpen érzi, hogy bennem és benned ugyanaz a valóság létezik, és sokkal több az, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt.

Sri Chinmoy így ír: „Mivel szeretem az emberiséget, Isten szeret engem. Mivel szeretem Istent, az Igazság szeret engem. Mivel szeretem az Igazságot, valóban és igazán szeretem önmagam.”

Mivel szeretem az Igazságot, szeretem magamat. Miért? Mert a Teremtő és a teremtmény egyek. Az isteni Igazság az emberben lélegzik. Az ember valódi lényegét tekintve az Igazság kifejeződése. Minden emberi lényen keresztül Isten valósága nyilvánul meg egy páratlan és megismételhetetlen módon. Isten minden emberen keresztül egyedi módon akarja kifejezni magát. Minden embernek szeretnie kell magát, mert az Isteni ott van benne, használja őt, és beteljesíti magát rajta keresztül.

„Minden embert ez a páratlan igazság kell hogy átitasson.” írja Sri Chinmoy

Jézus azt mondta: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igazságot, mert majd eltelnek vele.” Aki keresi az Igazságot, annak az Igazság megnyitja magát, az Igazság-kereső végül megtalálja az Igazságot.

Egy szufi mondás szerint „Az igazság keresése az első lépés a megtalálásához. A keresés után jön annak a megértése, hogy az igazság is keresi magát a keresőt.”

„Az igazság mindenben jelen van, de a szeretet minden.” írja egy versében Sri Chinmoy.

Egy történet jut eszembe India egyik nagy spirituális alakjáról Sri Rámakrisnáról. Egyszer a mester tanítványai hírt vittek neki egy emberről, aki Istenről prédikált. Elmesélték a mesternek, hogy az ember miket mondott, és kérdezték a véleményét. A mester visszakérdezett: „Szereti az az ember Istent?” Mást nem akart tudni. „Szereti az az ember Istent?”

Szent Ágoston azt mondta: „Szeress, s aztán tégy, amit akarsz.” „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok…” De ha az ember el van telve az Isten iránti szeretettel, akkor szavai és tettei isteniek lesznek, azokat maga az isteni szeretet vezeti majd.

A szeretet az egyetlen törvény, a szeretet a teljes Igazság, amely minden földi, emberi igazság fölött ragyog.

Mit jelent ez a hétköznapi életünk számára? Azt, hogy egy dolgot kell magvalósítanunk az életben, ez pedig az isteni szeretet. Önmagunk, az emberek és Isten iránti tiszta szeretet.

Sri Chinmoy így fogalmaz:

„A szeretet nem megérteni való.
A szeretet nem érezni való.
A szeretet nem adni és kapni való.
A szeretetté csak válni kell
És örökké lenni…”

„Mi az élet célja?

Az élet célja a belső isteniség kinyilvánítása. Az élet célja az, hogy Isten tudatos eszközévé, választott eszközévé váljunk. Az élet célja az, hogy kinyilvánítsuk azt a legmagasabb Igazságot, amit megtestesítünk. Először látnunk és éreznünk kell az Igazságot. Aztán fel kell fednünk, és ki kell nyilvánítanunk az Igazságot.”

„Az élet célja,
Hogy eggyé váljunk az Abszolút Igazsággal.
Ez az Abszolút Igazság
Isten a végtelen Részvét
És
Isten, a végtelen Megelégedés.”

Végül Mesteremtől néhány idézettel szeretném befejezni:

“Többet szeretni annyit tesz, mint az Igazságot előbb felfedezni.
Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot.”

“Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.”

“Amikor megsokszorozzuk a békét, megsokszorozzuk az igazságot.
Amikor megsokszorozzuk az igazságot, megsokszorozzuk a szeretetet.
Amikor megsokszorozzuk a szeretetet, Istent sokszorozzuk meg.”

“Az Isten-kereső tudja az Igazságot.
A Isten-szerető magává az Igazsággá válik.”

“Ha látod az Igazságot, akkor tudod az utat.
Ha érzed az Igazságot, akkor az úthoz tartozol.
Ha megvalósítod az Igazságot, akkor magad leszel az út.”

„Az egyszerű igazság:
Isten szeret engem.
Az egyszerűbb igazság.
Istennek szüksége van rám.
A legegyszerűbb igazság:
Isten és én
Szeretjük egymás szívét,
És szükségünk van egymás életére.”

“Természeténél fogva minden emberi lény
Tudni akarja az igazságot.
De csak nagyon kevesen
Akarnak belenőni az igazságba
És igazság-képviselő-hírnökké válni
Itt a Földön.”

“Szeresd az Igazságot. Ez emberi megvilágosodás.
Válj az Igazsággá. Ez isteni megvilágosodás.
Te vagy az Igazság. Ez a legfelsőbb megvilágosodás.”

“Estém leszáll,
Hogy elmondja nekem
Az egyszerű igazságot:
Isten mindenben benne van;
Az egyszerűbb igazságot:
Isten mindenkiért van;
A legegyszerűbb igazságot:
Isten Minden.”

Köszönöm a figyelmet!

 

 

Beszéd az Indiai Nagykövetségen tartott Vallásközi Párbeszéd rendezvényen, Budapest, 2015 március 4-én (37:21-től)


A rendezvényen Sri Chinmoy Jharna Kala festményei is ki voltak állítva.

IMG_3564-Shri-Chinmoy-Painting-exhibition-2

Comments are closed